Update 16-12-2017

Software update 16-12-2017

Vandaag weer een nieuwe release doorgevoerd, waarin wat focus lag op een aantal wensen van de gebruikers en documentfiles. Met documentfiles is een start gemaakt waardoor gebruikers in staat zijn bestanden te koppelen aan diverse delen in het systeem. In de toekomst zal een verdere integratie beschikbaar worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het meesturen van bijlagen bij het mailen van facturen. In dit bericht een overzicht van wijzigingen die zijn doorgevoerd.

Automatisch terugdraaien van gefactureerde leveringen

Vanuit verkooporders kunnen er met een druk op de knop geleverde aantallen worden omgezet naar facturen. Dit is een eenvoudige handeling die tot nu toe onomkeerbaar was. Het is nu mogelijk dit terug te draaien door simpelweg de factuur te verwijderen. Wanneer een factuurregel wordt verwijderd die aan een dergelijke verkooporderlevering hangt dan komen deze aantallen weer beschikbaar bij [Verkopen / Factureren].

Marge berekeningen aangepast

In de verkooporderregel komen soms ??? naar voren wanneer het niet mogelijk was om de marge berekening uit te voeren. Dit is nu verbeterd in deze update en had te maken met negatieve aantallen. Tevens was het nog mogelijk regels vanuit history toe te voegen aan een order terwijl er al op geleverd is. Dit is nu ook uitgesloten.

Aan de inkoopkant is er een aanpassing doorgevoerd met betrekking tot actieve en inactieve artikelen. Wanneer er een artikel met ingangsdatum vandaag wordt aangemaakt kan deze pas morgen worden geselecteerd, dit is gewijzigd naar vandaag.

Het is niet meer mogelijk om inactieve artikelen zonder voorraad ad te boeken middels materiaalverbruik, wanneer er geen voorraad meer van aanwezig is in het systeem. Het idee erachter is dat het artikelen vaak vervangen worden en dus niet meer worden besteld. Als er geen voorraad is zou het systeem negatieve voorraad krijgen.

Documenten bestanden

Een verandering in de document management module van Athena is het kunnen uploaden van bestanden. In verschillende delen in het systeem kunnen bestanden worden bewaard die gerelateerd zijn aan klanten, boekingen, projecten, facturen, orders, offertes enz. Het volgende blokje verschijnt bij het bewerken van één van de entiteiten.

Hier kunt u dan bestanden koppelen met het paperclipje. Met het wolkje ga je naar de folderview van de documentbestanden. Hier kun je documenten in een folderstructuur plaatsen zodat je ze mooi bij elkaar hebt. Begin met het aanmaken van een folderstructuur en u kunt vervolgens bestanden gaan uploaden en gebruiken in het systeem.

Het is ook mogelijk de bestanden later te vervangen of te updaten. Hier kunt u kiezen of u een nieuwe versie wilt wegzetten of simpelweg wilt vervangen door dezelfde versie te behouden. Later kunt u dan ook vorige versies terughalen en zelfs snel vergelijken.

Inkoop facturen boekingen

Er is een verbetering doorgevoerd voor meer financieel inzicht in Athena. Zo hebben we er voor gezorgd dat bij het opslaan van inkoopfacturen de totaalbedragen worden opgeslagen en kunnen worden getoond in de lijst van boekingen. Op deze manier kunt u veel gerichter en sneller zoeken naar die ene inkoopfactuur zonder deze individueel allemaal te openen.

 

Update 12-11-2017

Software update 12-11-2017

Er is vandaag een nieuwe update uitgevoerd van Athena Online. Hierbij zijn met name verbeteringen doorgevoerd op het gebied van financieel inzicht. Tevens zijn er wat componenten bijgewerkt zodat deze beter zichtbaar worden op mobiel formaat.

Layout

Een aantal layout fixes zijn doorgevoerd op het gebied van mobiel toegang. Er staan nog een paar punten open om dit verder recht te zetten en zullen binnenkort verder worden opgepakt.

Financieel dashboard

Het financieel dashboard is aangepast zodat je per maand de bank en kas saldo verloop inzichtelijk hebt in plaats van per week. Dit zorgt voor een minder vertroebeld beeld.

Uren verwerken

Voor een inzicht in de uren is er een filter werkorder toegevoegd, ook in de kolommen is zichtbaar om welke werkorder het gaat. Dit betreft het overzicht Project / Uren.

Inkopen van inactieve artikelen

Het is niet meer mogelijk inactieve artikelen te selecteren bij een inkoop. Wanneer de einddatum bij een artikel is verlopen kan deze dus niet meer worden ingekocht. Dit gaat om de inkooporderregels bij een inkooporder.

Openstaande posten

Er zijn twee nieuwe overzichten beschikbaar gesteld waarbij openstaande posten van debiteuren en crediteuren inzichtelijk worden gemaakt. Dit is op basis van de financiële kant van Athena Online. In het menu onder Financieel / Rapporten zijn deze twee overzichten te vinden. Deze kunnen beide ook worden aangestuurd met een peildatum. Zo kun je gemakkelijk zien wat de stand was op een bepaalde datum. Hiervoor is veel gedaan om de juiste data te vergaren. Deze data kan eenvoudig worden hergebruikt in andere delen van het systeem, zodat we overal een consistent beeld hebben. Tevens is het ook zo uitgekristalliseerd dat het op gebied van performance ook een hoop kan gaan opleveren.

Automatische processen

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de mogelijkheid om automatische processen te laten lopen. Hiervoor hebben we in deze update een aardige stap gemaakt om dit mogelijk te maken. De afzonderlijke processen zijn zelf nog niet ontwikkeld, maar de techniek erachter is er al wel 90% klaar voor.

Update 29-10-2017

Software update 29-10-2017

Er is vandaag een nieuwe update uitgevoerd van Athena Online. Hierbij zijn met name verbeteringen doorgevoerd op het gebied van financieel inzicht.

 

Tellingen

Fix doorgevoerd waarbij tellingen niet goed worden verwerkt. Dit geld voor die tellingen waarbij een nieuw artikel met een telling aantal van 0 wordt verwerkt.

Financieel inzicht

Vanaf nu worden alle verwerkte transacties voorzien van een omschrijving die in de financiële transacties zijn terug te vinden. Je kunt vanuit de balans op een bedrag klikken om van een bepaalde rekening de saldo’s per periode terug te krijgen. Hier kun je dan weer op doorklikken om zo inzicht te krijgen in transacties van die periode.

Ga allereerst in het menu financieel naar balans, hier kun je klikken op het bedrag om door te zoomen naar grootboekkaart cijfers van (in dit geval) rekening 1500 – BTW Ontvangen. Van 2017 krijg je dan per periode te zien welk bedrag er is geboekt.

Klik je nu op de regel dan kom je in het detail overzicht van die periode voor dezelfde grootboekrekening.

Hier is ook een extra omschrijving toegevoegd die vanaf nu bij verwerken de omschrijvingen uit de boekingsregels overneemt.

Ook met de financiële partner doorgenomen het inzicht in openstaande posten voor debiteuren en crediteuren. In de debiteuren en crediteuren kaart komt hier dan ook de volgende keer een enorme verbetering zodat u meer grip heeft op openstaande posten. We gaan ervoor zo veel mogelijk inzicht te verschaffen in financiële cijfers zodat u kunt controleren of de boekhouding ook daadwerkelijk aansluit bij de verwachtingen. Ook werken we nog aan het dashboard financieel om in één oogopslag inzicht te krijgen in hoe u ervoor staat, middels een grafische weergave.

Persoonlijke instellingen

Er wordt ook hard gewerkt aan de omgeving op het gebied van personalisering. Zo kun je bij je persoonlijke instellingen een ander thema kiezen, een andere startpagina en of je het menu bovenin wil of juist aan de zijkant. Zo kan ieder zijn voorkeursinstellingen personaliseren.

 

 

Update 23-09-2017

Software update 23-09-2017

Het is weer zover een nieuwe update is doorgevoerd op Athena Online. We zijn bezig met een flinke plugin voor Excel waarbij het mogelijk is om gegevens te manipuleren met behulp van Excel. Vele bulk bewerkingen zijn uitermate geschikt te doen op de Excel manier. We zijn begonnen met 1 entiteit (prijslijsten), later volgt hier meer bericht over hoe dit geïnstalleerd moet worden en hoe dat werkt.

Ondertussen zijn er ook een aantal andere zaken veranderd, waardoor Athena Online weer een stukje verbeterd is.

Eigen nummer reeks

Artikelgroepen kunnen nu worden gemarkeerd met een vinkje eigen nummer reeks. Dit betekend 2 dingen.

 1. Nieuwe artikelcodes worden gegenereerd op basis van het laatste nummer binnen die artikelgroep, wanneer deze is gemarkeerd met eigen reeks.
 2. Nieuwe artikelcodes worden gegenereerd op basis van het laatste nummer over alle artikelen heen, behalve de artikelen die gemarkeerd staan met eigen reeks.

Hiermee is het dus mogelijk artikelen binnen artikelgroepen een eigen nummering te geven en is het tevens mogelijk een artikelgroep uit te sluiten in de nummering.

Inkopen auto

Het inkopen van auto’s gaat nu via inkooporders in plaats van via credit verkoopfacturen. Dit resulteert in een betere financiële afhandeling en een duidelijkere werking van het systeem. Een demonstratie is te vinden in het volgende YouTube filmpje gemaakt op een demo administratie.

Ook inkoopverklaringen zijn via de inkopen beschikbaar gesteld.

Databrowser

Er waren wat kleine problemen met databrowsers die gebruikt worden in multi-line schermen waarbij de browsers ook nog werden leeg gelaten. Dit is reeds verholpen en levert verder in het proces geen problemen meer op.

Verplichte locaties

Bij het invoeren van materiaalverbruik is het veld locatie verplicht gemaakt. Normaal gesproken wordt deze gevoed vanuit het artikel, maar deze kan ook niet gevoed zijn. Het systeem geeft een foutmelding wanneer de locatie wordt leeg gelaten. Dit komt door de boeking die wordt gemaakt op de achtergrond voor het materiaalverbruik.

Taal instellen

Het is mogelijk te veranderen van taal voor een bepaalde gebruiker. Echter wordt dit niet goed opgeslagen/bewaard. Dit is in deze update verholpen. Wanneer je na het switchen van taal opnieuw inlogt komt het systeem met de laatst gekozen taal terug.

Datum veld legen

In niet alle gevallen was het mogelijk het datum veld leeg te maken. Dit is in een generiek deel van het systeem opgelost. Dit is ontdekt bij het actief maken van een artikel die een einddatum had gevuld. Wanneer de einddatum wordt leeg gemaakt blijft de oude waarde gevuld.

Update farm

Wellicht een technisch verhaal, maar we hebben er hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat wanneer we de software bijwerken de gebruikers zo min mogelijk last hebben tijdens het updaten. Na deze release is er haast geen down-time meer na een update. Dit komt doordat er tijdens het updaten een schaduwomgeving wordt opgezet, vervolgens opgewarmd en dan pas omgezet als de nieuwe live omgeving. Gebruikers worden vervolgens automatisch doorgezet naar de nieuwe omgeving.

Facturen mail log

Diverse malen is de functionaliteit van het versturen van facturen via email gebruikt. Dit versneld het proces en is in de hedendaagse facturatie niet meer weg te denken. De facturen mail log die is toegevoegd zorgt ervoor dat wanneer er mail mis gaat of niet goed aankomt de gebruiker deze opnieuw kan verzenden. Ook is de status van verzenden te zien in deze log.

In bovenstaande afbeelding is te zien dat een factuur een aantal malen opnieuw is opgestuurd omdat deze om wat voor reden dan ook niet is aangekomen. Ook is te zien naar welk adres het is verstuurd en of er een foutmelding is opgetreden.

Werkorder handtekening

Er is een begin gemaakt met een nieuwe functionaliteit waarbij werkorders kunnen worden afgetekend door de klant. Dit moet straks prima werken op apparaten zoals tablet of smartphone. Het moet ervoor gaan zorgen dat er een mail naar de klant gaat met daarin de bevestiging van zijn digitaal afgetekende werkorder. In deze update is er nog niets opengezet, maar is er een begin gemaakt met de functionaliteit. Er wordt hiermee getest om te kijken of het handtekening besturingselement goed werkt.

Velden toegevoegd bij het verwerken/factureren van verkopen

Er zijn een tweetal velden toegevoegd om beter zicht te krijgen op wat er nu precies verwerkt wordt. De kolommen uw referentie en onze referentie zijn toegevoegd.

 

 

 

 

 

 

Datacenter

Verhuisd & Update

Verhuizing

Athena is in zijn geheel verhuisd naar een verbeterde omgeving. Niet alleen functioneel maar ook aan de technische kant zijn we druk bezig de boel te moderniseren en te verbeteren. Van een single Managed VPS server zijn we overgestapt op een farm structuur. Hierdoor zijn we meer schaalbaar en kunnen we beter opereren. Niet alleen de software wordt hierdoor sneller, maar ook de verbinding zelf. Verder hebben we meer vertrouwen in onze eigen servers i.p.v. gehuurde servers waar weinig controle op is en hopen hiermee minder technische problemen te ondervinden.

In de toekomst biedt ons dit ook meer mogelijkheden in het kader van Private Cloud omgevingen en SLA uitbreidingen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat er ieder kwartier transactionele backups worden bijgehouden. Dit betekend in feite dat je met stappen van een kwartier een backup terug kunt laten zetten. Meer nieuwsberichten over deze uitbreidingen volgen later.

Update

Deze update heeft veel gevolgen voor het financiële deel van het systeem. Zo zijn er een aantal grote wijzigingen die het leven een stuk simpeler maken.

Dashboard

Allereerst is er een nieuw financieel dashboard gemaakt om inzicht te geven in het verloop van de bank of de kas en tevens een stukje inzicht in de openstaande posten voor zowel de debiteuren als de crediteuren kant. Deze functionaliteit is nog volledig experimenteel, er wordt nu verder invulling gegeven aan de data om de zaken kloppend te krijgen.

Dashboard Financieel

Boekingen in financieel

Het is nu ook in het scherm voor de boekingen mogelijk om onder andere reeds verwerkte boekingen op te zoeken. Tevens zijn er een aantal bugs verholpen die zo af en toe in het gebruik naar boven kwamen drijven.

Bankboekingen heropenen

Een bank kan niet meer zomaar worden aangepast. Dit was eerst wel het geval, zelfs voor verwerkte boekingen. Dit geeft problemen als deze niet opnieuw worden verwerkt. Daarom is ervoor gekozen om de boekingen dicht te zetten. Na heropenen kan de boeking weer worden aangepast.

Ook hebben we ervoor gezorgd dat u zelf kunt bepalen hoe u de indeling van de blokken wilt hebben. Standaard hebben we nu de invoer van een nieuwe regel links bovenaan staan en de referenties rechts-bovenaan (bij selectie van een debiteur of crediteuren rekening). Maar deze kunt u omwisselen door ze weg te slepen.

Bankregel indeling

 

 

Datacenter

Datacenter onderhoud

Datacenter onderhoud

Vanwege datacenter problemen worden gegevens van de ene naar de andere server verplaatst op 17-02-2017. Vanaf 9 uur is https://athenaig.athena-online.nl niet beschikbaar. De planning is dat er tussen 9 en 11 geen activiteiten op de server kunnen plaatsvinden vanwege deze verhuizing.

 

Geldigheid

Dit bericht geldt niet voor klanten die werken op de nieuwe omgevingen in een ander datacenter. De https://prod.athena-online.nl portal blijft wel gewoon beschikbaar.

Toekomst

Dit soort problemen willen we in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen, ook het uitvallen door corrupte netwerkinstellingen bij de hosting provider is killing voor ons imago en voor uw bedrijvigheid. In de toekomst zullen we alles gaan migreren naar de nieuwe servers.

De planning om over te gaan naar de nieuwe omgevingen is het eerste weekend van maart (4 of 5).

Logo Athena

Update Auto Module

Update Auto Module

Weer een tussentijdse update met diverse verbeteringen vooral op het gebied van de Auto module in combinatie met financieel. Hier een greep uit de belangrijkste verbeteringen.

Marge auto’s

Er is een verbetering doorgevoerd voor het financieel verwerken van Marge auto’s. De facturen die worden verwerkt geven op de achtergrond BTW als resultaat in de financiële boekhouding. Dit geldt alleen voor de klanten die werken met de modules auto en financieel.

Zoek browsers

Bij de zoek browsers ging het niet goed met de standaard sortering in de lijsten. Deze is nu hersteld waardoor op veel plekken in het systeem de voorgestelde datalijsten op een logische volgorde naar boven komt. Dit is dus wanneer u op het zoek icoontje klikt.

Bank inlezen

Het inlezen van bankbestanden resulteerde soms in dubbele resultaten. Dit kon voorkomen wanneer er een bank file werd ingelezen met overlappende transacties ten opzichte van een eerder ingelezen bankfile. Dit wordt nu scherper bepaald. Dit geld alleen wanneer u werkt met bankmodule.

 

Paradox

ERP Pakketselectie

Stappenplan

Voordat u direct begint met uw ERP pakketselectie hebben we hier de do’s en don’ts op een rij. Er is zeker wel een heus stappenplan die u dient te volgen voor een perfect fit. Het is dus meer dan alleen maar vergelijken van welk pakket heeft de meeste features beschikbaar voor mijn organisatie of het invullen van wat nu gaten zijn in de huidige implementaties.

Maak goede afspraken

Klinkt misschien als een open deur, maar er falen nog steeds een hoop implementaties doordat er eigenlijk niet goed van te voren de juiste afspraken zijn vastgelegd. Dit resulteert in veel ergernis, geld over de balk smijten of zelfs software afkeuren en zoeken naar een nieuwe oplossing. U moet bijvoorbeeld denken aan de volgende vragen die resulteert in afspraken:

 • Hoe komt het implementatieproject eruit te zien?
 • Hoe worden onze gebruikers begeleidt in het traject, wanneer de implementatie is afgerond? Op welke manier wordt het afgeleverd?
 • Worden onze gebruikers betrokken bij de functionaliteit die nodig is?

Maak dus van te voren een lijst met vragen, waarin uw potentiële implementatie partner antwoord geeft wat dient te resulteren in afspraken.

Past de leverancier bij uw organisatie

Niet geheel onbelangrijk is hoe de leverancier past binnen uw organisatie. Vaak wordt gekeken naar gelijksoortige bedrijven of bedrijven met een solide omvang. Dit is niet altijd even handig wanneer u eigenlijk flexibel of snel wilt schakelen. Sterker nog deze keuze kan behoorlijk tegenwerken. Ten tweede dient u rekening te houden met de oplossing die wordt aangeboden. Niet hoe het werkt, maar hoe het nu in de markt wordt gezet. Denk hierbij aan branchespecifieke software, of standaard oplossingen waarin ineens een hoop nadelen naar voren komen wanneer er maatwerk nodig blijkt te zijn. Sommige bedrijven zijn goed in het bouwen van standaard software, maar hebben geen idee wanneer er maatwerk om de hoek komt kijken en andersom. Bij Athena Online zien we het als onze belangrijkste taak om beide werelden bij elkaar te houden en in harmony te laten functioneren.

Pakketselectie of zelfbouw

U zoekt een pakket dat perfect binnen uw organisatie kan worden ingezet en waarin u morgen kunt beginnen. Of u zoekt een organisatie die het gehele ERP systeem voor u bouwt, zodat het perfect past binnen uw organisatie. Wij willen niet zeggen dat u het mis heeft, maar misschien is het een idee om te kijken naar Athena Online waarin beide werelden bijeenkomen. U begint met basismodules die in een standaard jasje gegoten zijn, waardoor de functionaliteit voor ieder bedrijf inzetbaar is. Vervolgens wordt het helemaal naar uw hand omgebogen, dat is de dynamiek van Athena Online. Dit geeft u een headstart van 3 tot misschien wel 5 jaar ontwikkeltijd, voor wanneer u volledig zelfbouw op het oog heeft.

Athena Online heeft nog een voordeel die veel leveranciers u niet kunnen garanderen. Dit voordeel heeft te maken met de snelheid waarop software kan worden opgeleverd. Uiteraard wordt er samen met de gebruiker gekeken naar wat er moet worden aangepast of aangebouwd en dient dit goed gedocumenteerd en geanalyseerd te worden, tot zover niets nieuws onder de zon. Maar dan komt het, wij garanderen een uitermate snelle implementatie dankzij ons uitgekristalliseerd framework. Dit framework zorgt voor de dynamiek waar de bedrijven van tegenwoordig niet meer zonder kunnen. Hoe vaak heeft uw bedrijf de boot gemist, doordat u niet in staat was snel mee te buigen met uw potentiële klanten? Laat het niet afhangen van stugge software, waarin bewegingsvrijheid ver te zoeken is.

Externe consultants

Oke u bent zover, u heeft uw leverancier gekozen en wacht tot ze weer langskomen om samen met u een planning te maken. Vervolgens komen ervan dat bedrijf consultants over de vloer die de implementatie verder gaan uitvoeren. Het is echter de taak van uw bedrijf om de consultants te begeleiden door uw organisatie. Wijs daarom key users aan per onderdeel en stel ze voor, zodat de externe consultants weten bij wie ze moeten zijn voor welk onderdeel. Er dient ook een communicatieplan te komen voor wat betreft functionele wensen, terugkerende vergaderingen, beschikbaarheid intern personeel enz.

Zorg ook dat intern personeel beschikbaar is, zodat consultants niet hun eigen plan gaan trekken. Er zit veel verschil tussen consultants en hun implementatie filosofieën. Het is ook aan u of u wilt gaan voor een “Big Bang” (in één keer) of mondjes maat (module voor module) over op het nieuwe systeem. Beide keuzen hebben hun voor en nadelen. Het is eigenlijk de afweging tussen budget en tijd ten opzichte van impact en voorzichtigheid richting de gebruiker.

Stop ERP in uw organisatie niet andersom

Een nieuwe implementatie van een ERP systeem brengt altijd verandering met zich mee, dit kan niet worden tegengehouden. Zorg er dan voor dat u hier de voordelen uithaalt. Zorg ervoor dat de organisatie en hun processen zich gaan bewegen in de filosofie van “hoe zou het moeten”. Breng in kaart hoe jullie als organisatie denken te willen gaan werken. Dit is een belangrijk punt dat duidelijk dient te zijn voordat er gekeken wordt naar het juiste pakket. U wilt immers eerst een totaal beeld van uw processen, zodat u ziet welke functionaliteit er allemaal nodig is.

MOSCOW

Hanteer het MOSCOW principe om duidelijk te classificeren hoe belangrijk bepaalde features/functionaliteit is:

M = Must Have (U kunt niet zonder functioneren als bedrijf)
S = Should Have (Hier kunt u omheen werken maar is niet handig)
C = Could Have (U zou hier eventueel gebruik van willen maken)
W = Would Have (Dit is echt nice to have, maar niet echt nodig)

Na classificatie is het uitermate eenvoudig deze te sorteren. U kunt natuurlijk ook de letters vervangen door prioriteit 1-4.

Begin met visie

Begin ook met een visie. Wat wil je bereiken met de implementatie, en welke invloed heeft dit op de cultuur van uw organisatie. Wilt u wel veranderen? En wat is het tolerantie level binnen de organisatie om dit te verwezenlijken. Vaak helpt het om een globale schets te maken van de basisprocessen in de organisatie. Dit geeft niet alleen een beeld in de vorm van een “helicopterview”, maar biedt tevens houvast in het verdere verloop van de implementatie. Wanneer gebruikers en teams de diepte in gaan wordt het grote plaatje wel eens vergeten. Hier kunt u dan ook eenvoudig op terugvallen.

Draagvlak

Oke, u heeft nu het grote plaatje in beeld, weet hoe het één en ander functioneel eruit moet komen te zien en wat de impact is op de organisatie is ook scherp in beeld gebracht. Bent u er dan helemaal klaar voor? Het antwoord is min of meer ja. Waar we het echter nog niet over hebben gehad zijn de eind gebruikers. Zij hebben ook indrukken van hoe hun werkomgeving eruit moet komen te zien. Kan ik als gebruiker nog alles doen? Kan ik alles registreren wat broodnodig is voor andere afdelingen om zaken verder op te pakken? Dit zijn belangrijke vragen die tevens moeilijk te beantwoorden zijn. Wanneer er draagvlak gecreëerd wordt bij de eindgebruikers (heeft iedereen zin in verandering) geeft dat een bepaalde rust op het implementatietraject, wat veel tijd en geld bespaard op de lange termijn.

Hier een aantal voorbeelden op een rij die bij geen draagvlak negatief werken ten opzichte van voldoende draagvlak:

 • Eindgebruiker ziet implementatie graag falen, zodat men terug kan werken met het oude systeem
 • Eindeloze implementatie en wijzigingen, omdat het niet precies doet wat het oude systeem doet
 • Niet bereid om werkwijze te veranderen, omdat de voordelen niet worden ingezien
 • Er wordt meer gestuurd op uitzonderingen dan wat regulier is
 • Assertiviteit bij eindgebruikers is niet aanwezig, externen moeten hun informatie letterlijk gaan zoeken
 • Eindgebruikers hebben geen tijd,te druk met hun dagelijkse werkzaamheden

Technische oogpunt

Vaak worden implementatie trajecten vanuit technisch oogpunt benaderd. Zijn er servers beschikbaar? Is alles veilig ingeregeld? Zijn de gebruikers gekoppeld? enz. Dit leent er zich voor om de ICT afdeling verantwoordelijk te maken voor het verdere verloop van het traject. Dit kan op het eerste gezicht behoorlijk handig zijn, totdat we komen tot de functionele wensen vanuit de gebruikersgroepen. Normaliter houdt het dan bij uw ICT afdeling op. Denk even terug aan het MOSCOW principe. U heeft alles netjes op een rijtje en heeft 50 van de 300 punten vanuit verschillende afdelingen op prio M staan (Must) en nog een 90 op S (Should). De afdeling ICT kan niet bepalen wat er eerst gebouwd moet worden door de externe consultants, dus heeft hier de input van de gebruiker nodig.

Wat we tegenwoordig gelukkig steeds vaker zien is dat er thema’s gemaakt worden van de benodigde functionaliteitswensen en dat op basis daarvan vanuit de organisatie gebruikersgroepen worden gemaakt, die samen gaan beslissen welke punten het belangrijkst zijn. Zij kanaliseren dus de stroom van wensen richting de consultants om ervoor te zorgen dat het (sub)project een grotere kans van slagen heeft.